ProgramExpozitieSolarium. The Forever Garden | Andreea Medar

Solarium. The Forever Garden | Andreea Medar

Timișoara – Bld. Mihai Viteazu nr. 1,
Căminul studențesc 1MV

18 aug - 22 sep 2022

Deschidere:
Joi 18 aug, ora 19.00

Artiști: 

Andreea Medar

Curator:  

Mălina Ionescu

s
Lloyd Beak

Artist

s
Yoko Nan

Artist

s
Chris Winter

Artist

O seră în întuneric

Cercetarea derulată pe parcursul școlii doctorale dezvoltă mai multe dintre direcțiile și temele definitorii pentru proiectul artistic al Andreei Medar. Solarium. The forever Garden construiește din straturi succesive un spațiu deschis, aflat în permanentă formare și în care dialectica raporturilor dintre realitatea tridimensională a instalației /expunerii și realitatea reperelor afective și concrete ale unui loc originar se ramifică și se multiplică în nenumărate nuanțe. Instalația este o grădină mobilă, deschisă către multiple planuri, care se plasează în antiteza unei intervenții site- specific – ea retrasează indiferent de loc sau moment spațiul protectiv al unui acasă extins. Un astfel de spațiu este prin definiție unul al siguranței, care formează / pre-formează experiența tuturor celorlalte spații și re-dimensionează relația cu exteriorul supus în permanență presiunilor: pierderea tradiției, disoluția unei comunități, suprascrierea și ștergerea identității. Grădina deschisă devine metafora unui spațiu închis, iar proiecția devine posibilă datorită unui timp trecut, în care imaginea se formează din sinteza între imemorial și amintire (Gaston Bachelard, Poetica spațiului, Paralela 45, 2003). Funcția acestui spațiu recreat este una de depozitar al unui timp trecut comprimat și al unui timpviitor, proiecție distopică. Deși substanța plantelor de plastic fluorescent și existența lor care se desfășoară exclusiv între transparență dematerializată și întuneric se plasează în opoziție cu fertilitatea și vitalitatea pe care o evocă, Solarium este o reluare, o menținere a energiei unei origini care nu se reduce la afectivitate, și care permite distanțări, lecturi în chei alternative, surprinzător convergente – reverii ale disoluției și persistenței. (Mălina Ionescu)

Proiect Doctoral: Solarium, the forever garden
Conducător de doctorat: Prof. / Conf univ. dr. Dacian Andoni
I.O.S.U.D. Universitatea de Vest din Timișoara
Școala doctorală de Arte
Facultatea de Arte și Design

Expoziția face parte din programul “Sci-art your life!” care și-a propus, alături de alte direcții majore, promovarea studenților sau absolvenților din cadrul facultăților cu profil artistic sau tehnic și crearea unor puncte de contact și de dialog între aceștia. Pe parcursul expoziției vor avea loc evenimente dedicate și întâlniri pe care le vom anunța din timp.

Organizatori:  

Organizator: META Spatiu
Partener strategic: Universitatea Politehnica Timisoara
Finanțatori: AFCN (Administrația Fondului Cultural Național), Consiliul Judeţean Timiş
Parteneri: kinema ikon, Revista ARTA, Revista Zeppelin, FEEDER.ro, Facultatea de Arte și Design din cadrul UVT

Notă:  

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑐𝑜-𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡̦𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝐴𝐹𝐶𝑁. 𝑃𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡𝑢𝑙 𝑛𝑢 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑧𝑖𝑛𝑡𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑚𝑜𝑑 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡̧𝑖𝑎 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡̦𝑖𝑒𝑖 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑁𝑎𝑡̦𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙. 𝐴𝐹𝐶𝑁 𝑛𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡̦𝑖𝑛𝑢𝑡𝑢𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑠𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑖̂𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑧𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑝𝑜𝑡 𝑓𝑖 𝑓𝑜𝑙𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒. 𝐴𝑐𝑒𝑠𝑡𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑖̂𝑛 𝑖̂𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡̦𝑎̆𝑟𝑖𝑖.
𝐴𝑐𝑡̧𝑖𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡̦𝑎𝑡𝑎̆ 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑙𝑖𝑢𝑙 𝐽𝑢𝑑𝑒𝑡̦𝑒𝑎𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑖𝑠̦, 𝑝𝑟𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑢𝑙 𝑇𝑖𝑚𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 2022.

 

Scroll up Drag View