ProgramExpozitieStone upon stone is a building | Ștefan Curelici

Stone upon stone is a building | Ștefan Curelici

Timișoara – Bld. Mihai Viteazu nr. 1,
Căminul studențesc 1MV

18 aug - 18 sep 2022

Deschidere:
Joi 18 aug, ora 19.00

Artiști: 

Andreea Medar

Curator:  

Mălina Ionescu

s
Lloyd Beak

Artist

s
Yoko Nan

Artist

s
Chris Winter

Artist

“Cărămidă peste cărămidă este o clădire”

Expoziția “𝗦𝘁𝗼𝗻𝗲 𝘂𝗽𝗼𝗻 𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲 𝗶𝘀 𝗮 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴” (“Cărămidă peste cărămidă este o clădire”) a tânărului pictor 𝗦̦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻 𝗖𝘂𝗿𝗲𝗹𝗶𝗰𝗶 (proaspăt absolvent de master în cadrul Facultății de Arte și Design din Timișoara) examinează potențialul spațiului construit dincolo de planificarea sistemică, interpretând orașul prin lentila structurilor invizibile, a imaginarului și a reconstrucției pictoriale, oferind o nouă înțelegere asupra alterității spațiale în relație cu evoluția individului și a societății, în ansamblul ei. Titlul “Stone upon stone is a building” este inspirat de poezia cu același nume scrisă de artistul Kurt Schwitters (1887-1948), cunoscutul autor al “Merzbau”, casă și instalație, proiect care rămâne unul dintre reperele importante atât ale artei, cât și ale arhitecturii contemporane, cu ample semnificații conceptuale.

La o primă vedere, picturile lui Ștefan Curelici, spre deosebire de casa – instalație a lui Kurt Schwitters, ne poziționează ca observatori externi ai unor momente și sit-uri arhitecturale familiare (din Timișoara, Lugoj ș.a.), la un proces în care individul se plasează în afara spațiului construit, iar dacă îl regăsim în acesta, are, mai degrabă, o funcție pasageră și tranzitorie, în care arhitectura are funcția dominantă în cadrul imaginii.
La o observare mai atentă putem, însă, desluși relația complexă pe care artistul o are cu sistemul urban, relație care rezultă într-un soi de hartă foarte personală și structurală. Ștefan lucrează la o scară intimă, în care privitorul este, în fapt, invitat să își imagineze propria scară în relația cu spațiul construit în care trăiește, pe care îl tranzitează, pe care îl domină sau de care se lasă dominat.

Arhitectura urbană capătă o funcție de internalizare, în care clădirile nu reprezintă doar un spațiu sau un sit, ci o suită de spații “pliate” în alte spații, un univers de interiorități aflat într-o stare permanentă de alterare, de repoziționare individuală. Este ceea ce filosoful francez Gilles Deleuze, via Liebniz, numește “intralumea care se manifestă în intracorp”, o casă care locuiește în noi, o monadă în care lumea externă este o reflexie a celei interioare, o stare dinamică și deschisă, un mecanism viu care determină sistemul arhitectural să se afle într-o metamorfoză continuă.

𝑆𝑡𝑜𝑛𝑒 𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑠 𝑎 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔

𝐵𝑢𝑡 𝑛𝑜𝑡 𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑚, 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚.

𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑜𝑢𝑡 𝑜𝑓 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒.

𝑇ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑠 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑎𝑛𝑑 𝑔𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟. 𝑇ℎ𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑔𝑖𝑣𝑒
𝑚𝑜𝑟𝑒: 𝑇𝑖𝑚𝑒.

𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑠 𝑔𝑖𝑣𝑒 𝑡𝑜 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑤ℎ𝑜 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑠
𝑖𝑡, 𝑖𝑠: 𝐻𝑖𝑠 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑.

𝐼𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚, 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑜𝑓 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑠, 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑠, 𝑜𝑓 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑠, 𝑜𝑓 𝑙𝑎𝑤𝑠, 𝑦𝑒𝑠,

𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑡 𝑛𝑎𝑚𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔, 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑠

𝑖𝑛 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠. 𝑇ℎ𝑢𝑠 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑏𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑑

𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛.

(Kurt Schwitters, Stone upon stone is a building, 1934 – translated by Pierre Joris)

Expoziția face parte din programul “Sci-art your life!” care și-a propus, alături de alte direcții majore, promovarea studenților sau absolvenților din cadrul facultăților cu profil artistic sau tehnic și crearea unor puncte de contact și de dialog între aceștia. Pe parcursul expoziției vor avea loc evenimente dedicate și întâlniri pe care le vom anunța din timp.

Evenimentele propuse în cadrul 𝕊𝕔𝕚-𝕒𝕣𝕥 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕝𝕚𝕗𝕖! explorează diverse zone epistemologice, de la experimentul științific la cel artistic, de la modelele de construcție arhitecturală la cele structural-sociale.

Organizatori:  

Organizator: META Spatiu
Partener strategic: Universitatea Politehnica Timisoara
Finanțatori: AFCN (Administrația Fondului Cultural Național), Consiliul Judeţean Timiş
Parteneri: kinema ikon, Revista ARTA, Revista Zeppelin, FEEDER.ro, Facultatea de Arte și Design din cadrul UVT

Notă:  

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑐𝑜-𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡̦𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝐴𝐹𝐶𝑁. 𝑃𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡𝑢𝑙 𝑛𝑢 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑧𝑖𝑛𝑡𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑚𝑜𝑑 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡̧𝑖𝑎 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡̦𝑖𝑒𝑖 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑁𝑎𝑡̦𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙. 𝐴𝐹𝐶𝑁 𝑛𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡̦𝑖𝑛𝑢𝑡𝑢𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑠𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑖̂𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑧𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑝𝑜𝑡 𝑓𝑖 𝑓𝑜𝑙𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒. 𝐴𝑐𝑒𝑠𝑡𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑖̂𝑛 𝑖̂𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡̦𝑎̆𝑟𝑖𝑖.

𝐴𝑐𝑡̧𝑖𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡̦𝑎𝑡𝑎̆ 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑙𝑖𝑢𝑙 𝐽𝑢𝑑𝑒𝑡̦𝑒𝑎𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑖𝑠̦, 𝑝𝑟𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑢𝑙 𝑇𝑖𝑚𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 2022.

Scroll up Drag View